PŁYTA POŚLIZGOWA

Od 1 stycznia 2016 roku nowe zasady obowiązują przyszłych kierowców oraz uczestników kursów na prawo jazdy. Każdy podchodzący do egzaminu objęty będzie specjalnymi wytycznymi, które zakłada minister infrastruktury. Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany, które pomogą poprawić bezpieczeństwo kierowców na polskich drogach. Jednym z najważniejszych elementów, na które musi zwrócić uwagę każdy początkujący kierowca, jest odbycie kursu na specjalnie przygotowanej płycie poślizgowej. Sprawdź listę ośrodków z płytą poślizgową w Twojej okolicy.

Jako kandydat na kierowcę jesteś zobowiązany w czasie trwania okresu próbnego, pomiędzy 4-8 miesiącem odbyć szkolenie z jazdy w ekstremalnych warunkach. Ośrodki, w których można odbyć kurs wyposażone będą w płytę poślizgową, która pozwoli sprawdzić Twoje umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, które mogą wystąpić na polskich drogach. Dzięki szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie ze zjawiskiem nadsterowności i podsterowności pojazdu, które są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w okresie zimowym.

Dreszcz adrenaliny w bezpiecznym środowisku

Zakończenie specjalnego kursu z jazdy na płycie poślizgowej to tylko jeden z obowiązków, jakie przewiduje nowelizacja ustawy. Początkujący kierowca w okresie próbnym może popełnić najwyżej dwa wykroczenia drogowe, każde kolejne wykroczenie skutkować będzie cofnięciem przez starostę uprawnień do kierowania pojazdem.

Szkolenie z jazdy na płycie poślizgowej ma na celu przygotowanie kierowcy do niebezpieczeństw na jakie może się natknąć na drodze, ale również wyposażyć kierowcę w umiejętności na jazdę w warunkach ekstremalnych.

samochod na płycie poślizgowej

Czego nauczy Cię kurs?

  • zachowanie właściwej pozycji za kierownicą i operowanie kołem kierownicy a także właściwe pokonywanie zakrętów
  • jazda slalomem pomiędzy pachołkami rozstawionymi w linii prostej z prędkością nie mniejszą niż 10km/h, bez potrącania pachołków przy zachowaniu odpowiedniego toru jazdy
  • hamowanie na płycie poślizgowej przy prędkości 30km/h
  • wykonywanie manewru hamowania w linii prostej z włączonymi i wyłączonymi systemami
  • wykonywanie manewru hamowania z ominięciem przeszkody
  • hamowanie w łuku

Jeśli po upływie okresu próbnego, nie dojdzie do przekroczenia określonej liczby dopuszczalnych wykroczeń lekkich oraz odbędziesz wymagane szkolenie na płycie poślizgowej, wtedy staniesz się pełnoprawnym kierowcą. Zmiany w ustawie zostały wprowadzone, ze względu na rosnącą liczbę zagrożeń na polskich drogach.

Ministerstwo w ten sposób stara się przeciwdziałać rosnącej liczbie wypadków, zwłaszcza w okresach szczególnych takich jak święta. Dowiedz się więcej!

Jakie umiejętności uzyskasz po szkoleniu na płycie poślizgowej?

Każdy uczestnik kursu nauczy się zachowania odpowiedniej pozycji w czasie wykonywania trudnych manewrów oraz sprawdzi swoje umiejętności w sytuacjach imitujących niebezpieczne warunku drogowe. Szczególny nacisk zostanie położony na naukę hamowania oraz naukę zachowania podczas wpadania w poślizg na drodze. Minister infrastruktury zakłada poprawę umiejętności kierowców oraz finalne zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Szkolenie z zakresu jazdy na torze oraz płycie poślizgowej przeznaczone jest nie tylko dla początkujących, każdy doświadczony kierowca powinien zaznajomić się ze szkoleniem i sprawdzić swoje umiejętności z zachowania na drodze o niebezpiecznej nawierzchni. Szkolenie z jazdy na płycie poślizgowej może uratować życie Twoje i Twoich najbliższych.